14. občni zbor RK Metlika

Posted by Rokometni klub Metlika on June 22, 2020 · 1 min read

Vabilo na občni zbor Rokometnega kluba Metlika

Na podlagi 18. in 20. člena Statuta RK Metlika predsednik Rokometnega kluba Metlika sklicuje:

 1. redni letni občni zbor Rokometnega kluba Metlika, ki bo potekal v soboto, 4. 7. 2020, s pričetkom ob 19.00 v prostorih Mladinskega centra Metlika (nasproti Hotela Bela krajina). Vabimo vse člane kluba in njihove starše, da se občnega zbora udeležijo, saj bo predstavljeno delo kluba v preteklem letu in načrti za leto 2020. Hkrati z vabilom objavljam razpis za položaj predsednika RK Metlika. Vsak, ki se poteguje za katerega izmed razpisanih položajev, se lahko javi na 14. rednem občnem zboru RK Metlika. Vsak kandidat za predsednika naj predhodno pošlje elektronsko sporočilo na rk.metlika@gmail.com, v katerem na kratko pojasni razlog za kandidiranje. Na samem občnem zboru bo potekala predstavitev kandidata/-ov, prisotni bodo imeli možnost zastavitve vprašanj. Po razpravi sledijo volitve. Vsi prisotni bodo imeli možnost spoznati dosedanje vodstvo kluba in jim zastaviti kakšno vprašanje.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdravni nagovor
 2. Obravnava in sprejem poslovnika o delu OZ RK Metlika
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Izvolitev organov občnega zbora a. delovnega predsedstva b. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika c. verifikacijske komisije
 5. Poročila o delovanju RK Metlika v letu 2019 a. poročilo upravnega odbora b. poročilo blagajnika/finančno poročilo c. poročilo nadzornega odbora d. poročilo verifikacijske komisije
 6. Razprava o poročilih
 7. Potrditev in sprejem poročil
 8. Predlog in potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2020
 9. Razrešitev dosedanjega predsednika RK Metlika
 10. Predstavitev kandidatov za predsednika RK Metlika in volitve
 11. Razno

Predsednik RK Metlika Aleš Tudjan z Upravnim odborom kluba